[•𝟭𝟮𝟯𝗠𝗼𝘃𝗶𝗲𝘀•𝐇𝐃] 𝗗𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗦𝘁𝗿𝗮𝗻𝗴𝗲 𝟮 [𝟮𝟬𝟮𝟮] 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐞 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞
ขั้นตอนดำเนินการอื่นๆ